نویسنده = محسن رضایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی زمین شناسی و ژئوشیمی کانسار مس- طلای پورفیری- اپی ترمال چوران در زیر پهنه دهج- ساردوئیه از کمان ماگمایی ارومیه- دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1400

10.22067/econg.2021.52017.87614

علیرضا زراسوندی؛ مجید طاشی؛ محسن رضایی؛ عادل ساکی؛ فردین موسیوند