نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 12
5. سنگ‌ نگاری و شیمی کانی پریدوتیت‌های گوشته‌ای دگرگون‌ شده افیولیت نایین (ایران مرکزی)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-72

10.22067/econg.v9i1.40728

نرگس شیردشت زاده؛ قدرت ترابی؛ رامین صمدی


6. شیمی‌ کانی کلینوپیروکسن: رهنمودی بر زمین دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی نابر، جنوب کاشان

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 493-506

10.22067/econg.v8i2.46817

رضوان مهوری؛ موسی نقره ئیان؛ مرتضی شریفی؛ محمد علی مکی زاده؛ سیدحسن طباطبایی؛ قدرت ترابی


7. کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگهای آتشفشانی همراه با گنبدهای نمکی شوراب (جنوب شرق قم)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 21-38

10.22067/econg.v8i1.29480

سمیه فلاحتی؛ موسی نقره ئیان؛ مرتضی شریفی؛ قدرت ترابی؛ همایون صفایی؛ محمد علی مکی زاده


12. سنگ شناسی متابازیت های جنوب عروسان (شمال شرق استان اصفهان)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 271-284

10.22067/econg.v4i2.16496

فرشته بیات؛ قدرت ترابی