نویسنده = �������������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از روشهای دورسنجی برای شناسایی رخساره‌ های دگرسانی- کانه‌ زایی در منطقه رامند (استان قزوین)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 223-238

10.22067/econg.v8i1.20972

سید ابوالفضل عزتی؛ سید رضا مهرنیا؛ کیمیا سادات عجایبی