نویسنده = �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل عناصر بافتی در بوکسیت های کارستی جاجرم: ترکیب و شرایط تشکیل

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 163-176

10.22067/econg.v6i1.20786

الهام حبیب زاده؛ غلامحسین شمعانیان؛ هادی عمرانی