نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در آپاتیت های جزیره هرمز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-85

10.22067/econg.v6i1.20517

علی رستمی؛ مرضیه بازآمد؛ بهزاد حاج علیلو؛ محسن مؤذن