نویسنده = امیر حسین کوهساری
تحلیل ژئوشیمیایی نمونه‌ های شورابه ای جهت اکتشاف کانی سازی بورات در جنوب سبزوار

دوره 8، شماره 1، تیر 1395، صفحه 1-20

10.22067/econg.v8i1.23165

مهدی بمانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ امیر حسین کوهساری