نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب غرب چالوس، استان مازندران)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 319-333

10.22067/econg.v4i2.16499

مرتضی چشمه سری؛ علی عابدینی؛ اکرم علیزاده؛ سید محمد موسوی