نویسنده = غلامرضا میرزابابائی
تعداد مقالات: 2
1. واحد برشی و کانه‌ زایی Th-REE در کانسار سه‌ چاهون، منطقه معدنی بافق، ایران مرکزی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-120

10.22067/econg.v11i1.65876

غلامرضا میرزابابائی؛ مهرداد بهزادی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ محمد یزدی؛ محمد قنادی مراغه


2. ساختارهای حلقوی و کانه زایی مس در کمربند مس پورفیری کرمان، جنوب شرق ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 303-317

10.22067/econg.v4i2.16498

غلامرضا میرزابابائی؛ جمشید شهاب پور