نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روشهای اکتشافی رسوب آب راهه ای و کانی سنگین در ارزیابی پتانسیل کانی‌ سازی بازالت های سلطان میدان (شمال شاهرود)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 257-269

10.22067/econg.v4i2.16495

مهدی هاشمی گهرویی؛ بهنام شفیعی بافتی؛ غلامحسین شمعانیان؛ حسین تقی زاده