نویسنده = �������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی زمین شیمی عناصر اصلی و جزئی در نهشته منگنز قزل داش داغی، شمال‌ غرب مرند (آذربایجان شرقی)

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-91

10.22067/econg.v12i1.72214

اسماعیل خان چوبان؛ بهزاد حاج علیلو؛ محسن مؤید؛ محمد رضا حسین زاده


2. مطالعات پتروگرافی، دگرسانی متاسوماتیک و ژنز اسکارن آهن و مس کمتال، شمال شرق خاروانا، آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 47-58

10.22067/econg.v4i1.13392

رسول فردوسی؛ علی اصغر کلاگری؛ قادر حسین زاده؛ قهرمان سهرابی