نویسنده = بهنام شفیعی بافتی
زمین شیمی عناصر نادر خاکی در کانسارهای فلوریت سازند الیکا، شرق استان مازندران

دوره 8، شماره 1، تیر 1395، صفحه 201-221

10.22067/econg.v8i1.29969

زهرا مهربان؛ بهنام شفیعی بافتی؛ غلامحسین شمعانیان


کاربرد روشهای اکتشافی رسوب آب راهه ای و کانی سنگین در ارزیابی پتانسیل کانی‌ سازی بازالت های سلطان میدان (شمال شاهرود)

دوره 4، شماره 2، آذر 1391، صفحه 257-269

10.22067/econg.v4i2.16495

مهدی هاشمی گهرویی؛ بهنام شفیعی بافتی؛ غلامحسین شمعانیان؛ حسین تقی زاده


کانی‌ شناسی، زمین‌ شیمی و خاستگاه نهشته بوکسیت قشلاق، جنوب‌ شرق گرگان

دوره 4، شماره 1، تیر 1391، صفحه 29-45

10.22067/econg.v4i1.13390

رزگار فرامرزی؛ غلامحسین شمعانیان؛ بهنام شفیعی بافتی