نویسنده = ������������ ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی، برآورد ذخیره و طراحی اولیه کانسار کرومیت معدن شش آبدشت، اسفندقه کرمان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-40

10.22067/econg.v3i1.11442

محمدرضا شایسته فر؛ محمد محمدی؛ علی رضایی