نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منشأ کرومیت و عناصر گروه پلاتین در افیولیت شمال نائین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 111-125

10.22067/econg.v3i2.11438

رضا شمسی پور دهکردی؛ مریم صادقی؛ زهره غلامی فشارکی