نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 7
3. سنگ نگاری، شیمی‌کانی ها و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی پسا افیولیتی در منطقه راتوک (جنوب گزیک، شرق ایران)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 439-461

10.22067/econg.v9i2.53558

زهرا واحدی طبس؛ سید سعید محمدی؛ محمد حسین زرین کوب


4. ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی ترشیری منطقه کنگان، شمال شرق سربیشه، خراسان جنوبی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 553-568

10.22067/econg.v8i2.54029

مهشید ملکیان دستجردی؛ سید سعید محمدی؛ ملیحه نخعی؛ محمد حسین زرین کوب


5. سنگ شناسی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ ساختی سنگهای آتشفشانی ترشیری سلم‌ آباد (جنوب شرق سربیشه)، شرق ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 217-234

10.22067/econg.v6i2.24938

معصومه گودرزی؛ سید سعید محمدی؛ محمد حسین زرین کوب


7. زمین شیمی، پترولوژی و سن سنجی زیرکان – اورانیوم – سرب توده گرانیتوئیدی بی بی مریم، شمال خاور نهبندان، خاور ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-27

10.22067/econg.v3i1.11432

محمد حسین زرین کوب؛ سون لین چانگ؛ سید سعید محمدی؛ محمد مهدی خطیب