نویسنده = �������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 10
4. مطالعه کانی‌ سازی، میان‌ بارهای سیال و شرایط رخداد کانسارهای فلوریت باقر آباد و دره بادام، جنوب‌ شرق محلات

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 617-637

10.22067/econg.v10i2.61971

سید جواد مقدسی؛ ابراهیم طالع فاضل؛ عالیه سادات بنی فاطمی


6. مطالعه منشأ کانسار فلوریت قهرآباد با استفاده از سیالات درگیر، جنوب شرق سقز، استان کردستان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 235-248

10.22067/econg.v9i1.25875

مهرداد براتی؛ ابراهیم طالع فاضل؛ افشین اکبرپور؛ بابک طلایی؛ مسعود مصلحی


7. تعیین شرایط فشار- دما و تحول سیال گرمابی- ماگمایی در کانسار مس- مولیبدن سنج، البرز مرکزی: شواهد میان‌ بارهای سیال

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 431-455

10.22067/econg.v8i2.36877

ابراهیم طالع فاضل؛ بهزاد مهرابی؛ حسن زمانیان؛ معصومه حیات الغیبی


8. مطالعه کانی سازی و تحول سیال کانی ساز در کانسار فلوریت- باریت (± سولفید) آتش‌ کوه، جنوب دلیجان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-180

10.22067/econg.v8i1.41993

سید جواد مقدسی؛ ابراهیم طالع فاضل؛ عالیه سادات بنی فاطمی