نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-152

10.22067/econg.v5i1.22920

علیرضا زراسوندی؛ اکرم فروغی نیا؛ هوشنگ پورکاسب؛ عباس چرچی؛ سمیه سلامب اللهی