نویسنده = ���������������� ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات هیدرو‌ژئوشیمیایی و پرتوسنجی مواد رادیواکتیو در مناطق آیرکان و چشمه شتری (شمال شرق استان اصفهان)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 147-163

10.22067/econg.v3i2.11423

مصطفی اسماعیلی وردنجانی؛ رضا شمسی پور دهکردی؛ کاوه پازند؛ داود رهی