نویسنده = علی عابدینی
بررسی کانی سازی و منشأ مس چینه سان در منطقه چشمه کنان تسوج، استان آذربایجان شرقی

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 49-63

10.22067/econg.v5i1.22907

شاهرخ رجب پور؛ علی عابدینی؛ صمد علی پور؛ لیلا ذاکری


کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب غرب چالوس، استان مازندران)

دوره 4، شماره 2، آذر 1391، صفحه 319-333

10.22067/econg.v4i2.16499

مرتضی چشمه سری؛ علی عابدینی؛ اکرم علیزاده؛ سید محمد موسوی


سیماهای ژئوشیمیایی ذخیره کائولن کجل، شمال غرب هشتجین، استان اردبیل

دوره 3، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 165-181

10.22067/econg.v3i2.11419

علی عابدینی؛ رحیم معصومی؛ علی اصغر کلاگری