نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. نظریه جدید در خصوص زمان و گرادیان حرارتی پوسته اقیانوسی فرورانده شده با تأکید بر سنگ میزبان دولومیت و شیل در تشکیل کانسارهای سرب و روی کمربند ایرانکوه- آهنگران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 677-706

10.22067/econg.v10i2.76528

محمد حسن کریم پور؛ آزاده ملکزاده شفارودی؛ زهرا اعلمی نیا؛ عباس اسمعیلی سویری؛ چارلز استرن


5. زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و مطالعات ژئوشیمیایی در منطقه کلاته تیمور، شمال‌شرق ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 217-234

10.22067/econg.v2i2.7852

زهرا اعلمی نیا؛ محمد حسن کریم پور؛ محمد رضا حیدریان شهری