نویسنده = ������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی زمین شیمی عناصر اصلی و جزئی در نهشته منگنز قزل داش داغی، شمال‌ غرب مرند (آذربایجان شرقی)

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 77-91

10.22067/econg.v12i1.72214

اسماعیل خان چوبان؛ بهزاد حاج علیلو؛ محسن مؤید؛ محمد رضا حسین زاده


2. بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در آپاتیت های جزیره هرمز

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-85

10.22067/econg.v6i1.20517

علی رستمی؛ مرضیه بازآمد؛ بهزاد حاج علیلو؛ محسن مؤذن