نویسنده = بهزاد حاج علیلو
بررسی زمین شیمی عناصر اصلی و جزئی در نهشته منگنز قزل داش داغی، شمال‌ غرب مرند (آذربایجان شرقی)

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 77-91

10.22067/econg.v12i1.72214

اسماعیل خان چوبان؛ بهزاد حاج علیلو؛ محسن مؤید؛ محمد رضا حسین زاده


بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در آپاتیت های جزیره هرمز

دوره 6، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 71-85

10.22067/econg.v6i1.20517

علی رستمی؛ مرضیه بازآمد؛ بهزاد حاج علیلو؛ محسن مؤذن