نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده جنوب ارغش (نیشابور)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 167-189

10.22067/econg.v2i2.7848

زهرا کریمی سعیدآبادی؛ سید احمد مظاهری؛ محمد حسن کریم پور