نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 4
2. ساختارهای حلقوی و کانه زایی مس در کمربند مس پورفیری کرمان، جنوب شرق ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 303-317

10.22067/econg.v4i2.16498

غلامرضا میرزابابائی؛ جمشید شهاب پور


4. بررسی انواع گونه های مولیبدنیت در فرآیند فرآوری مربوط به معدن مس سرچشمه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 191-197

10.22067/econg.v2i2.7850

بالنده امین زاده؛ جمشید شهاب پور؛ مرتضی اسدی پور