نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 61-75

10.22067/econg.v2i1.3686

ربابه جعفری؛ موسی نقره ئیان؛ محمد علی مکی زاده؛ جواد قانعی اردکانی