نویسنده = جعفر عبدالهی شریف
تعداد مقالات: 4
3. بررسی ژئوشیمی کانی سازی جیوه و تأثیر زیست محیطی آن بر منطقه طوره، باختر شهرستان خوی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 183-192

10.22067/econg.v3i2.11446

علی امامعلی پور؛ جعفر عبدالهی شریف


4. جایگاه مدل‌ سازی سه‌ بعدی ذخایر معدنی در بررسی‌ های زمین‌ شناسی اقتصادی، تعیین ذخیره و ژنز آنها

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 51-59

10.22067/econg.v2i1.3685

جعفر عبدالهی شریف؛ علی امامعلی پور؛ عارف علیپور؛ مجتبی مختاریان اصل