نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. کانی‌ شناسی و نحوه پیدایش فیروزه در کانسار مس پورفیری علی آباد

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 93-109

10.22067/econg.v12i1.72122

سعیده جدیدی اردکانی؛ محمد علی مکی زاده؛ فریماه آیتی


2. ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 285-305

10.22067/econg.v8i2.37178

سلیمه سادات کمیلی؛ محمود خلیلی؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ هاشم باقری؛ فریماه آیتی