نویسنده = بتول تقی پور
تعداد مقالات: 4
2. سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 79-92

10.22067/econg.v3i1.11444

بتول تقی پور؛ محمد علی مکی زاده