نویسنده = �������� ������ �������������� ������
تعداد مقالات: 5
2. مطالعات کانه‌سازی و ژئوشیمی اندیس مس کالچویه (جنوب غرب نائین)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 241-256

10.22067/econg.v4i2.16494

هنگامه حسینی دینانی؛ هاشم باقری؛ رضا شمسی پور دهکردی


3. بررسی منشأ کرومیت و عناصر گروه پلاتین در افیولیت شمال نائین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 111-125

10.22067/econg.v3i2.11438

رضا شمسی پور دهکردی؛ مریم صادقی؛ زهره غلامی فشارکی


4. مطالعات هیدرو‌ژئوشیمیایی و پرتوسنجی مواد رادیواکتیو در مناطق آیرکان و چشمه شتری (شمال شرق استان اصفهان)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 147-163

10.22067/econg.v3i2.11423

مصطفی اسماعیلی وردنجانی؛ رضا شمسی پور دهکردی؛ کاوه پازند؛ داود رهی


5. مطالعات کانی شناسی و سیالات درگیر در کانسار مس- طلا کالچویه، شرق اصفهان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 47-55

10.22067/econg.v1i1.3680

رضوان مهوری؛ رضا شمسی پور دهکردی؛ هاشم باقری؛ موسی نقره ئیان؛ محمد علی مکی زاده