نویسنده = بهزاد مهرابی
تعداد مقالات: 7
1. شواهد ریز‌ساختاری و ژئوشیمیایی در تعیین منشأ کانسار آهن گل‌ گهر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 463-481

10.22067/econg.v9i2.45322

شهریار محمودی؛ عذرا محمودی؛ بهزاد مهرابی


4. تعیین شرایط فشار- دما و تحول سیال گرمابی- ماگمایی در کانسار مس- مولیبدن سنج، البرز مرکزی: شواهد میان‌ بارهای سیال

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 431-455

10.22067/econg.v8i2.36877

ابراهیم طالع فاضل؛ بهزاد مهرابی؛ حسن زمانیان؛ معصومه حیات الغیبی