نویسنده = �������������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل ‌نمایی پراش- مسافت در بررسی‌ های ژئوشیمیایی کانسار روی کالامین (مجتمع معدنی مهدی آباد یزد)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 411-434

10.22067/econg.v13i2.87140

نسرین صدرمحمدی؛ سید رضا مهرنیا؛ خلیل رضایی؛ سلما کادی اوغلو؛ محمود هنرور