نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳ بررسی خصوصیات کانی شناسی، ساختی، بافتی و ژئوشیمیایی معدن سرب نخلک، اصفهان چکیده   PDF 2889
محمد علی جزی ; جمشید شهاب پور
جلد ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، پیاپی ۱ کانی سازی و اکتشافات ژئوفیزیکی به روش IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده MA-I و اطراف آن، منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهرآباد، شرق ایران چکیده   PDF 2532
آزاده ملکزاده شفارودی ; محمد رضا حیدریان شهری ; محمد حسن کریم پور
جلد ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، پیاپی ۱ ژئوشیمی و خاستگاه کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج، جنوب خاوری زنجان چکیده   PDF 2475
قاسم نباتیان ; مجید قادری ; نعمت اله رشیدنژاد عمران ; فرحناز دلیران
جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷ مطالعات سیستماتیک ایزوتوپ های پایدار گوگرد و سیالات درگیر گروههای رگه چه ای مختلف کانسار مس پورفیری سرچشمه، بر اساس داده های جدید چکیده   PDF 2318
محمد معانی جو ; محمد مستقیمی ; مهدی عبداللهی ریسه ; علی اصغر سپاهی
جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳ کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در کانسار روی- سرب- مس (نقره) گمیش تپه، جنوب‌غرب زنجان چکیده   PDF 2277
طوبی صالحی ; مجید قادری ; نعمت اله رشیدنژاد عمران
جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳ بررسی انواع گونه های مولیبدنیت در فرآیند فرآوری مربوط به معدن مس سرچشمه چکیده   PDF 2009
بالنده امین زاده ; جمشید شهاب پور ; مرتضی اسدی پور
جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷ کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب غرب چالوس، استان مازندران) چکیده   PDF 1994
مرتضی چشمه سری ; علی عابدینی ; اکرم علیزاده ; سید محمد موسوی
جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳ بررسی ژئوشیمی دگرسانیهای گرمابی مرتبط با کانی سازی طلای اپی ترمالی در ناحیه مسجدداغی، شرق جلفا، شمال‌باختر ایران چکیده   PDF 1944
علی امامعلی پور ; حسین عبدلی اسلاملو ; بهزاد حاج علیلو
جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳ زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده جنوب ارغش (نیشابور) چکیده   PDF 1870
زهرا کریمی سعیدآبادی ; سید احمد مظاهری ; محمد حسن کریم پور
جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳ زمین شیمی و پیدایش کانیهای گروه آلومینیم، فسفات- سولفات (APS) در زون دگرسانی آرژیلیک پیشرفته، شمال‌غرب شیرکوه، یزد چکیده   PDF 1856
بتول تقی پور ; فرید مر
1 - 10 (10)