نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، پیاپی ۹ مطالعه کانه‌ زایی منگنز همراه با مجموعه آمیزه رنگین افیولیت نیریز در منطقه آباده طشک استان فارس با استفاده از داده‌ های کانی‌ شناسی و ژئوشیمیایی چکیده   PDF
محمد علی رجب زاده , نازنین زمان ثانی
جلد ۵، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، پیاپی ۸ مطالعه کانه‌ زایی کانسار مس جیان، استان فارس، با استفاده از داده‌ های پتروگرافی و ژئوشیمیایی چکیده   PDF
محمد علی رجب زاده , سهیلا اسماعیلی
جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴ مطالعه کانی سازی و تحول سیال کانی ساز در کانسار فلوریت- باریت (± سولفید) آتش‌ کوه، جنوب دلیجان چکیده   in Persian with English abstract
سید جواد مقدسی , ابراهیم طالع فاضل , عالیه سادات بنی فاطمی
جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵ مطالعه کانی شناسی و فرآیندهای اسکارنی شدن در اسکارن مس- آهن آوان، شمال‌خاور خاروانا، شمال باختر ایران چکیده   in Persian with English abstract
میر علی اصغر مختاری , محمد ابراهیمی , محمد رضا قربانی
جلد ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۱ مطالعه کانی‌ شناسی و زمین‌ شیمی آپاتیت و سنگهای میزبان فسفات در کانسار اسفوردی استان یزد با هدف تعیین منشأ و خاستگاه آپاتیت چکیده   in Persian with English abstract
محمد علی رجب زاده , کیامرث حسینی , زهره موسوی نسب
جلد ۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، پیاپی ۵ معدن فیروزه نیشابور: نخستین کانی سازی مس- طلا- اورانیم- عناصر نادر خاکی سبک نوع IOCG در ایران چکیده   PDF
محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , اکبر اسفندیارپور , حسن محمدنژاد
جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴ معرفی روشی جدید در تفسیر و انتخاب مؤلفه‌ های اصلی برای نقشه‌ برداری از +ETM دگرسانیهای هیدروترمال در تصاویر لندست چکیده   in Persian with English abstract
محمد کشکوئی جهرمی , افشین قشلاقی
جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷ مقایسه روشهای داده پایه و طیف مبنا جهت نقشه برداری از مناطق دارای کائولینیت در آتشفشان مساحیم با استفاده از داده های هایپریون چکیده   PDF
بهرام بهرام بیگی , حجت اله رنجبر , جمشید شهاب پور
جلد ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، پیاپی ۱ مقایسه شیمی بیوتیت‌های آذرین و هیدروترمال در سنگ‌های آذرین کوه سخت‌حصار چکیده   PDF
فریماه آیتی , سعید مهدوری
جلد ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۳ پترولوژی شیستهای آبی و متاگری وک های امتداد گسل ترکمنی- اوردیب (منطقه ترکمنی، جنوب شرق انارک) چکیده   in Persian with English abstract
فرشته بیات , قدرت ترابی
جلد ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، پیاپی ۱ پترولوژی و دگرسانی توده های نفوذی مرتبط با کانی سازی طلای کوه زر تربت حیدریه چکیده   PDF
علیرضا مظلومی بجستانی , ایرج رساء
جلد ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، پیاپی ۹ پترولوژی و سن سنجی زیرکن به روش U-Pb در توده های نفوذی مناطق A، C جنوبی و دردوی، معدن سنگ آهن سنگان خواف چکیده   PDF
عباس گل محمدی , محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , سید احمد مظاهری
جلد ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۰ پترولوژی و ژئوشیمی توده های مافیک و اولترامافیک شرق امام زاده هاشم (جنوب گیلان) چکیده   PDF
مژگان صلواتی , رضا فهیم گیلانی
جلد ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، پیاپی ۹ پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای مافیک و گرانیت‌ های A۲ میشو در جنوب‌ شرقی مرند، شمال‌ غرب ایران چکیده   PDF
مریم آهنکوب , احمد جهانگیری , محسن مؤید
جلد ۷، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۲ پترولوژی و ژئوشیمی هورنبلند گابروهای پروتروزوئیک جنوب شرق فریمان، استان خراسان رضوی چکیده   in Persian with English abstract
سید مسعود همام
جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵ پترولوژی گرانیتوئیدهای الیگوسن قلعه یغمش در غرب استان یزد چکیده   in Persian with English abstract
بهاره فاضلی , محمود خلیلی , روی بیورز , مهین منصوری اصفهانی , زهرا لقمانی دستجردی
جلد ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، پیاپی ۱ پترولوژی، آلتراسیون و کانی سازی توده های نفوذی مناطق طاهرآباد و بجستان چکیده   PDF
ملیحه قورچی روکی , سعید سعادت , علیرضا عاشوری
جلد ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۱ پترولوژی، شیمی کانیها و محیط تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی شمال شرق فرمهین (شمال اراک) چکیده   in Persian with English abstract
رضا زارعی سهامیه , سارا ابراهیمی
جلد ۵، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، پیاپی ۸ پترولوژی، ژئوشیمی و کانی سازی سنگهای آتشفشانی ترشیری و توده های نفوذی و نیمه‌ نفوذی همراه آنها در منطقه ارغش- قاسم‌آباد (شمال‌شرق ایران) با گرایشی ویژه به سن و منشأ گرانیت‌ ها چکیده   PDF
زهرا اعلمی نیا , محمد حسن کریم پور , سید مسعود همام , فریتز فینگر
جلد ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۱ پتروژنز و سن‌ سنجی زیرکن-اورانیم- سرب سنگهای دیوریتی پیروکسن‌ دار اسکارنی شده منطقه بیشه (جنوب بیرجند- شرق ایران) چکیده   in Persian with English abstract
ملیحه نخعی , سید احمد مظاهری , محمد حسن کریم پور , جی لنگ فارمر , چارلز استرن , محمد حسین زرین کوب , محمد رضا حیدریان شهری
جلد ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، پیاپی ۶ پتروژنز گرانیتوئیدها، سن سنجی زیرکن به روش U-Pb، ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr- Nd و رخ داد مهم کانی سازی ترشیاری در بلوک لوت، شرق ایران چکیده   PDF
محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , جی لنگ فارمر , چارلز استرن
جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴ پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی چکیده   in Persian with English abstract
طاهره ربانی , نادر تقی پور , رضا اهری پور
جلد ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۱ پتروگرافی و شیمی‌کانی ورلیت‌ های زون کنتاکت توده‌ های گابرویی و پریدوتیت‌ های افیولیت نایین چکیده   in Persian with English abstract
فرهاد قاسمی نژاد , قدرت ترابی
جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴ پتروگرافی، مینرال‌ شیمی و زمین فشار – دماسنجی شیست‌ های آندالوزیت دار شمال ازنا (پهنه سنندج – سیرجان شمالی، ایران) چکیده   in Persian with English abstract
کریم عبدالهی سیلابی , سید محسن طباطبایی منش , سمیه کریمی
جلد ۷، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۲ پهنه بندی و تعیین منشأ آلودگی منیزیم و فلزات سنگین آهن، روی و مس در آبخوانهای شمال و شمال غرب خوی (زورآباد) با استفاده از GIS چکیده   in Persian with English abstract
فریبرز خدادادی , عبدالناصر فضل نیا , حسین پیرخراطی
جلد ۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، پیاپی ۵ ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr و Sm-Nd، سن سنجی زیرکن U-Pb و پتروژنز باتولیت گرانودیوریتی- گرانیتی نجم آباد، گناباد چکیده   PDF
محراب مرادی نقندر , محمد حسن کریم پور , جی لنگ فارمر , چارلز استرن
جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵ ژئوشیمی ایزوتوپ های Rb-Sr و Nd-Sm و پتروژنز دایک های بازیک کوههای میشو (شمال غرب ایران) چکیده   in Persian with English abstract
مریم آهنکوب , يوشی هيرو آساهارا
جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵ ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی ترشیری منطقه کنگان، شمال شرق سربیشه، خراسان جنوبی چکیده   in Persian with English abstract
مهشید ملکیان دستجردی , سید سعید محمدی , ملیحه نخعی , محمد حسین زرین کوب
جلد ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، پیاپی ۱ ژئوشیمی و خاستگاه کانسار اکسید آهن آپاتیت دار سرخه دیزج، جنوب خاوری زنجان چکیده   PDF
قاسم نباتیان , مجید قادری , نعمت اله رشیدنژاد عمران , فرحناز دلیران
جلد ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، پیاپی ۹ ژئوشیمی و کانی شناسی لیستونیت میزبان کانی سازی جیوه و مقایسه آن با انواع نابارور در ناحیه طوره، غرب شهر خوی چکیده   PDF
علی امامعلی پور , مستوره یوسفی , مهدیه کریملو
جلد ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، پیاپی ۹ ژئوشیمی و کانی‌ شیمی توده گابرویی شاه‌ آباد، شمال‌ غرب نورآباد، استان لرستان چکیده   PDF
رضا زارعی سهامیه , امیر علی طباخ شعبانی , سید وحید شاهرخی , نسرین بارک
جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴ ژئوکرونولوژی (U-Pb) زیرکن، پتروگرافی، ژئوشیمی و رادیو ایزوتوپهای متاریولیت‌ های برنورد (مرکز زون تکنار- شمال غرب بردسکن) چکیده   in Persian with English abstract
رضا منظمی باقرزاده , محمد حسن کریم پور , جی لنگ فارمر , چارلز استرن , ژوزه فرانسیسکو سانتوس , سارا ريبيرو , بهنام رحیمی , محمد رضا حیدریان شهری
جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵ کاربرد روش فرکتال در تحلیل داده های ژئوفیزیکی- ژئوشیمیایی کانسار سرب و روی تکیه (جنوب شرقی اراک) چکیده   in Persian with English abstract
سید رضا مهرنیا
جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷ کاربرد روشهای اکتشافی رسوب آب راهه ای و کانی سنگین در ارزیابی پتانسیل کانی‌ سازی بازالت های سلطان میدان (شمال شاهرود) چکیده   PDF
مهدی هاشمی گهرویی , بهنام شفیعی بافتی , غلامحسین شمعانیان , حسین تقی زاده
جلد ۵، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، پیاپی ۸ کاربرد هندسه فرکتالی برای تشخیص الگوی ناحیه‌ بندی بافتی در ذخایر اپی‌ ترمال (مطالعه موردی: اندیس مس- طلادار شیخ‌ درآباد، استان آذربایجان شرقی) چکیده   PDF
سید رضا مهرنیا
جلد ۸، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۴ کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگهای آتشفشانی همراه با گنبدهای نمکی شوراب (جنوب شرق قم) چکیده   in Persian with English abstract
سمیه فلاحتی , موسی نقره ئیان , مرتضی شریفی , قدرت ترابی , همایون صفایی , محمد علی مکی زاده
جلد ۷، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۲ کانه زایی و فرآیند آب‌ شویی در کانسار مس جیان شمال‌ شرق استان فارس: کاربردی از پتروگرافی و ایزوتوپ های پایدار چکیده   in Persian with English abstract
فرید مر , عباس اعتمادی , سینا اسدی , نسیم فتاحی
جلد ۳، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰، پیاپی ۴ کانه‌ زایی پلی‌ متال سرب- روی، مس و آنتیموان نوع انتشاری، رگه چه‌ ای و رگه‌ ای در محدوده معدنی گله‌ چاه- شوراب، مجموعه ماگمایی شرق ایران چکیده   PDF
بهزاد مهرابی , ابراهیم طالع فاضل , علی نخبه الفقهائی
جلد ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، پیاپی ۱۵ کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران چکیده   in Persian with English abstract
علیرضا الماسی , محمد حسن کریم پور , کیکو هاتوری , ژوزه فرانسیسکو سانتوس , خسرو ابراهیمی نصرابادی , بهنام رحیمی
جلد ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹، پیاپی ۲ کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی هلاک آباد (جنوب سبزوار) با نگرشی بر اکتشاف مس پورفیری چکیده   PDF
محدثه پناهی شهری , محمد حسن کریم پور , فاطمه شبانی
جلد ۱، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، پیاپی ۱ کانی سازی و اکتشافات ژئوفیزیکی به روش IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده MA-I و اطراف آن، منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهرآباد، شرق ایران چکیده   PDF
آزاده ملکزاده شفارودی , محمد رضا حیدریان شهری , محمد حسن کریم پور
جلد ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۳ کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران) چکیده   in Persian with English abstract
زهرا اعلمی نیا , محمد حسن کریم پور , سید مسعود همام
جلد ۲، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۹، پیاپی ۲ کانی شناسی و زمین شناسی اقتصادی کانسار پلی متال چشمه حافظ، استان سمنان، ایران چکیده   PDF
بهزاد مهرابی , مجید قاسمی سیانی
جلد ۴، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، پیاپی ۷ کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب غرب چالوس، استان مازندران) چکیده   PDF
مرتضی چشمه سری , علی عابدینی , اکرم علیزاده , سید محمد موسوی
جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳ کانی شناسی و ژئوشیمی عناصر نادر خاکی در کانسار روی- سرب- مس (نقره) گمیش تپه، جنوب‌غرب زنجان چکیده   PDF
طوبی صالحی , مجید قادری , نعمت اله رشیدنژاد عمران
جلد ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، پیاپی ۱۱ کانی شناسی، زمین شیمی، منشأ و مصرف صنعتی سیلیس منطقه عارفی، جنوب مشهد چکیده   in Persian with English abstract
محمد حسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , سعید سعادت
جلد ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، پیاپی ۹ کانی شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار آهن ظفرآباد کردستان با استفاده از داده های عناصر جزئی و نادر خاکی کانی مگنتیت چکیده   PDF
مهرداد براتی , میثم قلی پور
جلد ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، پیاپی ۹ کانی‌ سازی و دگرسانی گرمابی سامانه‌ رگه‌ ای تجرود، جنوب نیشابور چکیده   PDF
محسن علیخانی , غلامحسین شمعانیان , محمد جعفری زنگلانلو
جلد ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، پیاپی ۱۳ کانی‌ شناسی و ژئوشیمی زغال‌ سنگهای ژوراسیک معدن قشلاق، البرز شرقی چکیده   in Persian with English abstract
غلامحسین شمعانیان , سیده فاطمه حسینی اشلقی
جلد ۵، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، پیاپی ۸ کانی‌ شناسی و ژئوشیمی زینولیت های درون ولکانیک‌ های ائوسن جنوب‌ غرب جندق چکیده   PDF
ثمینه رجبی , قدرت ترابی
101 - 150 (152) << < 1 2 3 4 > >>