نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، پیاپی 1 مطالعات کانی شناسی و سیالات درگیر در کانسار مس- طلا کالچویه، شرق اصفهان هاشم باقری چکیده
جلد 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، پیاپی 7 مطالعات کانه‌سازی و ژئوشیمی اندیس مس کالچویه (جنوب غرب نائین) هاشم باقری چکیده
جلد 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، پیاپی 10 بررسی شرایط فیزیکو- شیمیایی تشکیل سولفیدها و سولفات ها بر اساس مطالعات پتروگرافی و ایزوتوپ های پایدار گوگرد- اکسیژن در کانسار مس پورفیری دره زار (کرمان) هاشم باقری چکیده
جلد 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، پیاپی 15 ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار هاشم باقری چکیده
1 - 4 (4)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد