نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، پیاپی 7 سنگ شناسی متابازیت های جنوب عروسان (شمال شرق استان اصفهان) قدرت ترابی چکیده
جلد 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، پیاپی 8 کانی‌ شناسی و ژئوشیمی زینولیت های درون ولکانیک‌ های ائوسن جنوب‌ غرب جندق قدرت ترابی چکیده
جلد 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، پیاپی 10 زمین‌ شیمی گدازه‌ های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها: افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال‌ شرقی استان اصفهان) قدرت ترابی چکیده
جلد 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، پیاپی 11 پتروگرافی و شیمی‌کانی ورلیت‌ های زون کنتاکت توده‌ های گابرویی و پریدوتیت‌ های افیولیت نایین قدرت ترابی چکیده
جلد 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، پیاپی 13 پترولوژی شیستهای آبی و متاگری وک های امتداد گسل ترکمنی- اوردیب (منطقه ترکمنی، جنوب شرق انارک) قدرت ترابی چکیده
جلد 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، پیاپی 14 کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگهای آتشفشانی همراه با گنبدهای نمکی شوراب (جنوب شرق قم) قدرت ترابی چکیده
جلد 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، پیاپی 15 شیمی‌ کانی کلینوپیروکسن: رهنمودی بر زمین دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی نابر، جنوب کاشان قدرت ترابی چکیده
1 - 7 (7)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد