فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

بررسی منشأ کرومیت و عناصر گروه پلاتین در افیولیت شمال نائین

رضا شمسی پور دهکردی; مریم صادقی; زهره غلامی فشارکی

معدن فیروزه نیشابور: نخستین کانی سازی مس- طلا- اورانیم- عناصر نادر خاکی سبک نوع IOCG در ایران

محمد حسن کریم پور; آزاده ملکزاده شفارودی; اکبر اسفندیارپور; حسن محمدنژاد