دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

بررسی منشأ کرومیت و عناصر گروه پلاتین در افیولیت شمال نائین

رضا شمسی پور دهکردی; مریم صادقی; زهره غلامی فشارکی
تعداد مشاهده : 1753 صفحه 111-125 PDF
تعداد مشاهده : 1144 صفحه 127-145 PDF
تعداد مشاهده : 1303 صفحه 147-163 PDF
تعداد مشاهده : 1424 صفحه 165-181 PDF
تعداد مشاهده : 1361 صفحه 183-192 PDF

معدن فیروزه نیشابور: نخستین کانی سازی مس- طلا- اورانیم- عناصر نادر خاکی سبک نوع IOCG در ایران

محمد حسن کریم پور; آزاده ملکزاده شفارودی; اکبر اسفندیارپور; حسن محمدنژاد
تعداد مشاهده : 1554 صفحه 193-216 PDF