دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

تعداد مشاهده : 202 صفحه 1-23 PDF

پلاژیوکلاز به‌عنوان شاهدی از تحولات سیستم ماگمایی کانسار مس پورفیری ظفرقند، شمال‌شرق اصفهان

مریم امین الرعایایی یمینی; فرامرز طوطی; محمدرضا امین الرعایایی یمینی; جمشید احمدیان
تعداد مشاهده : 89 صفحه 61-76 PDF

ژئوشیمی و پتروژنز مجموعه گرانیتوئیدی کلاه قاضی، جنوب اصفهان

جمشید احمدیان; هاجر غلامیان; علی خان نصر اصفهانی; مریم هنرمند
تعداد مشاهده : 88 صفحه 95-112 PDF
تعداد مشاهده : 118 صفحه 113-137 PDF
تعداد مشاهده : 114 صفحه 139-171 PDF

کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین

سعید عباس زاده; بیژن ملکی; سید رضا مهرنیا; سعیده سنماری
تعداد مشاهده : 90 صفحه 217-236 PDF