دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

ویژگی‌ های میان‌ بارهای سیال و ایزوتوپ‌ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو، شمال‌ غرب شهربابک

ملیحه گلستانی; محمد حسن کریم پور; آزاده ملکزاده شفارودی; محمد رضا حیدریان شهری
تعداد مشاهده : 212 صفحه 25-55 PDF
تعداد مشاهده : 189 صفحه 57-72 PDF
تعداد مشاهده : 327 صفحه 73-92 PDF

سنگ‌ شناسی، دگرسانی و خاستگاه کانه‌ زایی آهن در رشتخوار

حبیب بیابانگرد; محمد بومری; خسرو تیموری; فاطمه محمدپور
تعداد مشاهده : 215 صفحه 93-115 PDF

ژئوشیمی توده گرانیت- گنایس میلونیتی تورمالین‌ دار شمال شرق معدن ژان، استان لرستان

آرزو مرادی; ناهید شبانیان بروجنی; علیرضا داودیان دهکردی
تعداد مشاهده : 223 صفحه 141-158 PDF

بررسی انواع ترکیبات آلی و نقش آنها در ته‌ نشینی و کانه‌ زایی فسفات در کانسار فسفات کوه‌ سفید، رامهرمز

هوشنگ پورکاسب; علیرضا زراسوندی; زهرا فریدونی; بابک مختاری; ندا میرزایی
تعداد مشاهده : 174 صفحه 159-174 PDF

مطالعه منشأ کانسار فلوریت قهرآباد با استفاده از سیالات درگیر، جنوب شرق سقز، استان کردستان

مهرداد براتی; ابراهیم طالع فاضل; افشین اکبرپور; بابک طلایی; مسعود مصلحی
تعداد مشاهده : 183 صفحه 235-248 PDF