دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

تعداد مشاهده : 454 صفحه 285-305 PDF
تعداد مشاهده : 197 صفحه 343-358 PDF
تعداد مشاهده : 286 صفحه 359-380 PDF
تعداد مشاهده : 395 صفحه 431-455 PDF

پترولوژی گرانیتوئیدهای الیگوسن قلعه یغمش در غرب استان یزد

بهاره فاضلی; محمود خلیلی; روی بیورز; مهین منصوری اصفهانی; زهرا لقمانی دستجردی
تعداد مشاهده : 385 صفحه 473-491 PDF

شیمی‌ کانی کلینوپیروکسن: رهنمودی بر زمین دما- فشارسنجی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی نابر، جنوب کاشان

رضوان مهوری; موسی نقره ئیان; مرتضی شریفی; محمد علی مکی زاده; سیدحسن طباطبایی; قدرت ترابی
تعداد مشاهده : 236 صفحه 493-506 PDF
تعداد مشاهده : 362 صفحه 507-524 PDF

سنگ‌ شناسی، سن‌ سنجی، ژئوشیمی و تعیین منشأ توده‌ های گرانیتوئیدی منطقه بجستان، شمال فردوس، استان خراسان رضوی

ریحانه احمدی روحانی; محمد حسن کریم پور; بهنام رحیمی; آزاده ملکزاده شفارودی; اورس کلوتزلی; ژوزه فرانسیسکو سانتوس
تعداد مشاهده : 281 صفحه 525-552 PDF

ژئوشیمی و جایگاه تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی ترشیری منطقه کنگان، شمال شرق سربیشه، خراسان جنوبی

مهشید ملکیان دستجردی; سید سعید محمدی; ملیحه نخعی; محمد حسین زرین کوب
تعداد مشاهده : 253 صفحه 553-568 PDF

کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران

علیرضا الماسی; محمد حسن کریم پور; کیکو هاتوری; ژوزه فرانسیسکو سانتوس; خسرو ابراهیمی نصرابادی; بهنام رحیمی
تعداد مشاهده : 322 صفحه 569-592 PDF