فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

زمین شناسی، کانی سازی، سن سنجی U-Pb و ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd توده های نفوذی شمال شرق کاشمر

علیرضا الماسی; محمد حسن کریم پور; خسرو ابراهیمی نصرآبادی; بهنام رحیمی; اورس کلوتزلی; ژوزه فرانسیسکو سانتوس

بررسی فرآیندهای انتقال اکسیژن به داخل کومه‌‌ های سنگ باطله معدن مس سرچشمه

سعید یوسفی; فرامرز دولتی ارده جانی; آرزو عابدی; منصور ضیائی; عصمت اسماعیل زاده