فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

علمی- پژوهشی

پترولوژی و سن سنجی زیرکن به روش U-Pb در توده های نفوذی مناطق A، C جنوبی و دردوی، معدن سنگ آهن سنگان خواف

عباس گل محمدی; محمد حسن کریم پور; آزاده ملکزاده شفارودی; سید احمد مظاهری

ژئوشیمی و کانی‌ شیمی توده گابرویی شاه‌ آباد، شمال‌ غرب نورآباد، استان لرستان

رضا زارعی سهامیه; امیر علی طباخ شعبانی; سید وحید شاهرخی; نسرین بارک

کانی‌ سازی و دگرسانی گرمابی سامانه‌ رگه‌ ای تجرود، جنوب نیشابور

محسن علیخانی; غلامحسین شمعانیان; محمد جعفری زنگلانلو