دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

پترولوژی و سن سنجی زیرکن به روش U-Pb در توده های نفوذی مناطق A، C جنوبی و دردوی، معدن سنگ آهن سنگان خواف

عباس گل محمدی; محمد حسن کریم پور; آزاده ملکزاده شفارودی; سید احمد مظاهری
تعداد مشاهده : 882 صفحه 155-174 PDF
تعداد مشاهده : 979 صفحه 175-199 PDF
تعداد مشاهده : 747 صفحه 215-233 PDF
تعداد مشاهده : 1053 صفحه 255-265 PDF
تعداد مشاهده : 988 صفحه 267-290 PDF

ژئوشیمی و کانی‌ شیمی توده گابرویی شاه‌ آباد، شمال‌ غرب نورآباد، استان لرستان

رضا زارعی سهامیه; امیر علی طباخ شعبانی; سید وحید شاهرخی; نسرین بارک
تعداد مشاهده : 746 صفحه 291-305 PDF

کانی‌ سازی و دگرسانی گرمابی سامانه‌ رگه‌ ای تجرود، جنوب نیشابور

محسن علیخانی; غلامحسین شمعانیان; محمد جعفری زنگلانلو
تعداد مشاهده : 839 صفحه 325-339 PDF