دریافت نسخه XML این شماره

علمی- پژوهشی

تعداد مشاهده : 1344 صفحه 49-63 PDF
تعداد مشاهده : 872 صفحه 83-92 PDF

تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی

حسین حاجی میرزاجان; محمد حسن کریم پور; آزاده ملکزاده شفارودی; محمد رضا حیدریان شهری; سید جواد هامونی
تعداد مشاهده : 1107 صفحه 117-136 PDF

ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت

علیرضا زراسوندی; اکرم فروغی نیا; هوشنگ پورکاسب; عباس چرچی; سمیه سلامب اللهی
تعداد مشاهده : 1565 صفحه 137-152 PDF