نشریه های علمی انتشارات

برای ارسال مقاله به این نشریه، چنانچه تا کنون برای این نشریه ثبت نام نکرده‌اید، لازم است در این سایت ثبت نام نمایید و چنانچه قبلاً ثبت نام نموده‌اید، فقط کافی است به سیستم وارد شوید و مراحل ارسال مقاله را شروع کنید. توصیه می‌شود قبل از ارسال مقاله، متون درباره نشریه و اخلاق نشر، از نظر سیاستهای حاکم بر نشریه و متن نحوه نگارش و ارسال مقاله را مطالعه فرمایید.