نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳

عنوان مقاله: بررسی انواع گونه های مولیبدنیت در فرآیند فرآوری مربوط به معدن مس سرچشمه


صفحات: 191-197

DOI: 10.22067/econg.v2i2.7850

چکیده
مولیبدنیت در کانسار مس پورفیری سرچشمه در ۵ فرم مختلف تشکیل شده است که عبارتند از: (۱) مولیبدنیت در رگه های کوارتز؛ (۲) مولیبدنیت در رگه های کوارتز که توسط رگه های پیریت پر شده اند؛ (۳) مولیبدنیت در رگه های کوارتز - پیریت - کالکوپیریت؛ (۴ ) رگه های مولیبدنیت با مقادیر بسیار پایین کوارتز و (۵) مولیبدنیت انتشاری. رگچه های دارای مولیبدنیت به دلیل درشت‌ بودن ذرات مولیبدنیت در آنها در صورت خردایش مناسب (ذرات مولیبدنیت در اندازه ۷۴ میکرون) به آسانی از دانه‌های باطله جدا شده و بازیابی مولیبدنیت از آنها به‌خوبی انجام می گیرد. آنچه باعث افت شدید در بازیابی مولیبدنیت در برخی روزها گردیده است، وجود مولیبدنیت های انتشاری است. این نوع مولیبدنیت ها به دلیل دانه‌ریز بودن در مرحله خردایش به درجه آزادی مطلوب نمی رسند و در صورت خردایش تا حد ۷۴ میکرون نیز در مراحل فلوتاسیون مانند یک کانی هیدروفیل رفتار می‌کنند و در فاز باطله تجمع می یابند.

کلمات کلیدی:   مولیبدنیت; فرآوری; معدن مس سرچشمه


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154