نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، پیاپی ۳

عنوان مقاله: زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده جنوب ارغش (نیشابور)


صفحات: 167-189

DOI: 10.22067/econg.v2i2.7848

چکیده
منطقه ارغش در ۴۵ کیلومتری جنوب‌غرب نیشابور واقع شده است. واحدهای نیمه عمیق در منطقه شامل بیوتیت هورنبلند کوارتز مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند بیوتیت کوارتز مونزودیوریت پورفیری، هورنبلند مونزونیت پورفیری، بیوتیت هورنبلند مونزونیت پورفیری، مونزودیوریت پورفیری و بیوتیت کوارتز مونزودیوریت پورفیری می باشد. واحدهای آتشفشانی در منطقه شامل هورنبلند بیوتیت داسیت، بیوتیت هورنبلند داسیت، آندزیت و بازالت بالشی است. واحدهای درونی شامل هورنبلند مونزودیوریت، هورنبلند مونزونیت، کوارتز مونزونیت، هورنبلند کوارتز مونزودیوریت، بیوتیت گرانودیوریت، هورنبلند گرانودیوریت، بیوتیت هورنبلند گرانودیوریت، بیوتیت کوارتز دیوریت و پیروکسن دلریت می باشد.
پنج نوع آلتراسیونی که در منطقه شناسایی شده شامل پتاسیک، پروپیلیتیک، کربناته، سیلیسی و سرسیتی است و براساس فراوانی کانیهای حاصل از دگرسانی به ۱۲ زون تفکیک شده است. کانی سازی اولیه از نوع کانی سولفیدی پیریت به‌صورت افشان با فراوانی ۳-۴% بوده و کانی سازی ثانویه شامل لیمونیت، هماتیت و ژاروسیت است. برای انجام مطالعات دقیق هاله های ژئوشیمیایی و مشخص کردن زون بندی ژئوشیمیایی عناصر، تعداد ۲۰ نمونه خرده سنگی و ۸ نمونه رسوب آبراهه برداشت شد. نمونه ها به روش طیف‌سنجی جذب اتمی (AAS) برای فراوانی عناصر (Cu, Zn, Pb, Ag and Sb) آنالیز شدند. در نمونه های رسوب رودخانه فراوانی مس ۳۴-۵۸ ppm، روی۴۵-۴۲۲ ppm، سرب۲۸-۴۲ ppm و نقره ۲-۱۲ ppm می باشد، در حالی که در نمونه های خرده سنگی میزان مس۸-۱۱۳۷ ppm، روی ۱۳-۴۱۱ ppm، سرب ۱۵-۹۷ ppm و نقره ۳-۳۲ ppm است.

کلمات کلیدی:   ارغش; مس پورفیری; پتاسیک; ایران مرکزی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154