نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، پیاپی ۶

عنوان مقاله: الگوی کانه زایی کانسار مس- طلا چهارگنبد (سیرجان)، با استفاده از مطالعات کانی شناسی، دگرسانی، ژئوشیمیایی و آزمونهای آماری چند متغیره


صفحات: 135-153

DOI: 10.22067/econg.v4i1.13397

چکیده
منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق ایران، حدود ۱۱۰ کیلومتری جنوب غربی کرمان قرار گرفته است. واحدهای زمین شناسی در منطقه شامل سنگهای افیولیتی، سنگهای آتشفشانی، توده های نفوذی و سنگهای رسوبی می باشند. کانسارسازی در امتداد گسل چهارگنبد درون سنگهای آندزیتی، آندزیت بازالتی و توف های آندزیتی به‌صورت رگه ای رخ داده است. کانی سازی سولفیدی در سنگهای کانه زا به سه صورت انتشاری، رگه چه ای و رگه ای دیده می شوند که در این میان، پیریت و کالکوپیریت مهم ترین کانه های سولفیدی می باشند. دگرسانیها در منطقه مورد مطالعه شامل دگرسانیهای آرژیلیک، فیلیک و پروپیلیتیک می باشند. عناصر طلا، بیسموت، مس، گوگرد و سلنیم نسبت به سایر عناصر غنی شدگی بالاتری دارند، غنی شدگی این عناصر نسبت به زمینه طبیعی منطقه به‌ترتیب ۳۲۱، ۵۰۳، ۳۹۳، ۷۰۳، ۲۰۸ و نسبت به کلارک ۴۰۱، ۲۲۲، ۵۳۲، ۱۰۱ و ۱۵۶ برابر می باشد. براساس آزمونهای چند متغیره آماری، سه فاز اصلی کانه زایی در کانسار شناسایی شد که در اولین فاز، آرسنیک، کادمیم، سرب، روی و کلسیم در رگه های کلسیتی گرمابی غنی شده اند؛ در فاز دوم، مس، طلا، نقره، بیسموت، آهن و گوگرد درون رگه های سولفیدی غنی شدگی نشان می دهند و فاز سوم کانه زایی شامل غنی شدگی نیکل، منگنز، سلنیم و آنتیموان می باشد و مبین مرحله حدواسطی بین دو فاز کانه زایی قبلی است.

کلمات کلیدی:   الگوی کانه زایی; کانسار مس- طلا; دگرسانی; ژئوشیمی; چهارگنبد; سیرجان


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154