نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۱، پیاپی ۶

عنوان مقاله: بررسی رفتار عناصر در فرآیند دگرسانی آندزیت- بازالت به بنتونیت در کوه طشتاب خور، شمال‌ شرق استان اصفهان


صفحات: 109-121

DOI: 10.22067/econg.v4i1.13395

چکیده
رشته‌ کوه طشتاب خور در فاصله ۲۵ کیلومتری خور، در شمال شرقی استان اصفهان قرار دارد. دگرسانی ولکانیک های ائوسن در منطقه خور، موجب شکل گیری معادن بنتونیت متعددی شده است، که در مجموع تحت عنوان افق بنتونیتی خور طبقه بندی می‏شوند. بررسی عناصر نادر در سنگ والد و نمونه های رسی نشان می دهد که ترکیب سنگهای والد آتشفشانی منطقه از نوع آندزیت - بازالت می‏باشد. همچنین آنالیز XRD ترکیب کانیهای رسی منطقه را از نوع مونت موریلونیت سدیم دار و میزان اندکی از کائولینیت به‌همراه کوارتز، کلسیت و کریستوبالیت نشان می دهد. فرآیند دگرسانی با تهی شدگی اغلب از عناصر اصلی و فرعی سنگ اولیه همراه بوده است. بیشترین میزان تهی‌شدگی عناصر اصلی در مورد عناصر آلکالن و در میان عناصر فرعی در عناصر لیتوفیل بزرگ یون مشاهده می شود و کمترین میزان تغییرات عناصر اصلی مربوط به آلومینیم و تیتانیم است که عناصری غیرمتحرک محسوب می شوند. عنصر مس بیشترین مقدار تهی شدگی را در بین عناصر فلزی متحمل شده است، در حالی‌که فلزات واسطه‏ نیکل، کروم و روی غنی شدگی جزئی نشان می دهند. همچنین عناصر نادر خاکی روندی مشابه با سنگ والد آتشفشانی خود دارند، با این تفاوت که عناصر نادر خاکی سنگین، تهی شدگی بیشتری را نسبت به عناصر نادر خاکی سبک نشان می دهند که این مسئله می تواند به‌دلیل خروج عناصر نادر خاکی سنگین به‌صورت کمپلکس از محیط و جذب عناصر سبک در ساختار کانی رسی باشد.

کلمات کلیدی:   دگرسانی; بنتونیت; آندزیت - بازالت; ائوسن; خور; ایران

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7799

بازدید: 1240

تاریخ دریافت: 1390/09/19 , تاریخ پذیرش: 1390/12/10 , تاریخ انتشار: 1391/04/05

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )