نشریه های علمی انتشارات

ضریب تأثیر

 (پست شد: 2014-05-24)
ضریب تأثیر نشریه در سال 1392 ( تصویب شده در نهمین جلسه شورای راهبری ISC ) :
0.2

نحوه ارسال مقاله

 (پست شد: 2013-02-20)
به اطلاع کلیه اساتید و پژوهشگران گرامی می رساند، ارسال مقاله صرفاً از طریق سایت نشریه می باشد لذا از تمامی شما عزیزان خواهشمند است که مقالات خود را از این طریق ارسال نمائید.

نکات مهم در مورد نحوه نوشتن درست یک مقاله علمی پژوهشی

 (پست شد: 2012-06-12)
به اطلاع کلیه دانشجویان و پژوهشگران گرامی که برای مجله زمین شناسی اقتصادی مقاله ارسال می نمایند می رساند که فایل مربوط به نحوه نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی در سایت مجله در قسمت نحوه نگارش و ارسال مقاله موجود است . لذا قبل از نوشتن و ارسال مقاله این فایل را دانلود و مطالعه نمائید.
1 - 3 (3)