نشریه های علمی انتشارات

ثبت نام و ورود به سایت برای ارایه کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

ارسال آنلاین مقاله 

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای مجله زمین شناسی اقتصادی داشته اید?
 رفتن به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
 به صفحه ثبت نام برویدبه عنوان قسمتی از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک لیست زیر را چک نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن علامت بزنند.

تهیه چک لیست مقاله 

 1. فایل تعهدنامه تکمیل و بعد از امضاء همه نویسندگان، به فرمت JPG و یا PDF در آمده است (توصیه: لازم است فایل تعهدنامه را به صورت ذکر شده ارسال نمایید، در غیر این صورت مقاله برگشت داده خواهد شد).
 2. مقاله قبلاً در نشریه دیگری چاپ نشده است و همزمان برای نشریات دیگری نیز ارسال نشده است و تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی " نشریه زمین شناسی اقتصادی " به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
 3. فایل کامل مقاله فاقد موارد زیر است
  • نام‌ نويسنده‌ (يا نويسندگان)
  • نام‌ و نشاني‌ مؤسسه‌اي‌ كه‌ كار در آن ‌انجام‌ شده است
  •شمارة‌ تلفن
  •شماره فاكس
  •پست‌ الكترونيك
 4. حاشیه صفحات از بالا 3/5، از پایین 2/5، از راست و چپ 2 سانتی‌متر و در سایز A4 و فاصله خطها 1/5 (1.5 lines) است.
 5. شکلها دقیقاً طبق موارد ذکر شده در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله (استفاده از حروف و کلمات انگلیسی در داخل شکلها، نامگذاری بر اساس حروف بزرگ انگلیسی و ...) و زیرنویس شکلها نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شده و در داخل متن گنجانده شده است.
 6. جدولها دقیقاً طبق موارد ذکر شده در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله (استفاده از اعداد انگلیسی و ...) و بالانویس جدولها نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شده و در داخل متن گنجانده شده است.
 7. تمام ارقام در متن مقاله به فارسی است.
 8. استنادهای درون متنی (به کار رفته در درون متن مقاله) و برون متنی (منابع پایانی مقاله) طبق فرمت مشخص شده در فایل نحوه نگارش تنظیم شده است.
 9. منابع پایانی مقاله دقیقاً مانند نمونه های موجود در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله است (با توجه به نوع منبع، تمام اجزاء مانند نمونه ها ذکر شده است)
 10. نوع و اندازه قلم های به کار رفته در مقاله منطبق با موارد ذکر شده در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله است.
 11. چکیده فارسی طبق ساختار مشخص شده در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله تنظیم شده است.
 12. چکیده مبسوط (Extended Abstract) به انگلیسی و دقیقاً طبق ساختار زیر تهیه شده است.
  بین 800 تا 1000 کلمه است و نحوه نگارش چکیده مبسوط به شرح زیر است:

  - Title
  - Author
  - Affiliation
  - Key Words
  - Introduction
  - Materials and methods
  - Result
  - Discussion
  - Acknowledgements
  - References
 13. وابستگی سازمانی نویسندگان در چکیده فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی طبق ساختار ذکر شده در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله تنظیم شده است.
 14. هنگام ثبت اطلاعات نویسندگان در سایت نشریه، تمام فیلدهای مشخصات به طور دقیق ثبت خواهد شد (در فیلد وابستگی سازمانی فقط نام گروه و دانشکده ذکر شود).
 15. هنگام بارگذاری فایلها در سایت نشریه، چکیده فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) را بدون مشخصات نویسندگان در فایل اصلی مقاله گنجانده و سپس فایل نهایی را از طریق تب بارگذاری مقاله و فایل‌های تعهدنامه و چکیده فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی (با ذکر مشخصات نویسندگان) را از طریق تب بارگذاری فایلهای الحاقی، بارگذاری می نمایم.

متن محرمانگی

نامها و آدرسهای ایمیل وارد شده در سایت نشریه، منحصراً برای اهداف نشریه استفاده می‌شود و برای قسمتهای دیگر قابل دسترسی نیست و در دسترس هیچ شخص و یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.