نشریه های علمی انتشارات

  

مجله زمین شناسی اقتصادی    

دانشگاه فردوسی مشهد
پروفسور محمدحسن کریم پور
پروفسور محمدحسن کریم پور
۰۵۱-۳۸۸۰۴۰۵۰   ۰۵۱-۳۸۸۰۷۳۵۲
مشهد، دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم، گروه پژوهشی اکتشافات ذخایر معدنی شرق ایران، دفتر مجله زمین شناسی اقتصادی، کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴نشریه زمین شناسی اقتصادی با هـدف نـشر مـقاله های علمی ـ پژوهشی به منظور گسترش پژوهش و ارتقای دانش زمین شناسی و اکتشافات معدنی، از کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محـترم برای ارسال مقاله دعوت به عمل می آورد. این نشریه به زبان فارسی و به صورت دو شماره در سال منتشر می گردد.به اطلاع کلیه کاربران محترم نشریه زمین شناسی اقتصادی می‌رساند، طبق نامه شماره 94/30/1582/ص مورخ 1394/12/05 سرپرست مرکز اطلاعات علمی، بر اساس شاخصهای موجود در گزارشهای استنادی نشریات فارسی (JCR)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نشریه زمین‌شناسی اقتصادی را به عنوان یکی از ده نشریه برتر در گروه علوم پایه معرفی نموده است.

ده نشریه برتر بر اساس شاخص تأثیر (IF) دو ساله در گروه علوم پایه

سال 1393

رتبه نام نشریه صاحب امتیاز Impact Factor شاخص تأثیر دو ساله
1 شیمی و مهندسی شیمی ایران جهاد دانشگاهی 0.0857
2 علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 0.0833
3 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) دانشگاه آزاد 0.0597
4 پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) انجمن زیست شناسی ایران 0.0541
5 فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد 0.0444
6 اقیانوس شناسی مرکز ملی اقیانوس شناسی 0.0366
7 علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاد 0.03
8 مجله علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران 0.0299
9 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد 0.0256
10 سلول و بافت دانشگاه اراک 0.0161ده نشریه برتر بر اساس شاخص آنی (II) در گروه علوم پایه

سال 1393

رتبه نام نشریه صاحب امتیاز شاخص آنی II
1 اقیانوس شناسی مرکز ملی اقیانوس شناسی 0.0625
2 شیمی و مهندسی شیمی ایران جهاد دانشگاهی 0.0526
3 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد 0.0455
4 پژوهش فیزیک ایران انجمن فیزیک ایران 0.04
5 مجله علوم و فنون دریایی ایران انجمن علوم و فنون دریایی 0.0345
6 زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) دانشگاه آزاد 0.0313
7 فیزیولوژی و تکوین جانوری (علوم زیستی) دانشگاه آزاد 0.0303
8 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی) دانشگاه آزاد 0.0294
9 فرآیند و کارکرد گیاهی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران 0.02
10 بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران 0.0156

اطلاعیه ها

ضریب تأثیر

 (پست شد: 2014-05-24)
ضریب تأثیر نشریه در سال 1392 ( تصویب شده در نهمین جلسه شورای راهبری ISC ) :
0.2

نحوه ارسال مقاله

 (پست شد: 2013-02-20)
به اطلاع کلیه اساتید و پژوهشگران گرامی می رساند، ارسال مقاله صرفاً از طریق سایت نشریه می باشد لذا از تمامی شما عزیزان خواهشمند است که مقالات خود را از این طریق ارسال نمائید.

نکات مهم در مورد نحوه نوشتن درست یک مقاله علمی پژوهشی

 (پست شد: 2012-06-12)
به اطلاع کلیه دانشجویان و پژوهشگران گرامی که برای مجله زمین شناسی اقتصادی مقاله ارسال می نمایند می رساند که فایل مربوط به نحوه نوشتن یک مقاله علمی پژوهشی در سایت مجله در قسمت نحوه نگارش و ارسال مقاله موجود است . لذا قبل از نوشتن و ارسال مقاله این فایل را دانلود و مطالعه نمائید.

اطلاعیه های بیشتر

جلد ۹، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶، پیاپی ۱۶